ПрАТ "АТП-1"

     
 

Річний звіт за 2012 рік

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада Директор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Данiчев Василь Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН, 091220, 02.04.1996, Жовтневим ГУ РУ МВС України в м.Києві
6.1.4. Рік народження** 1950
6.1.5. Освіта** Київський автомобiльно-дорожнiй iнститут
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 41
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "АТП-1", Директор
6.1.8. Опис Працює директором ПАТ "АТП-1", м.Київ. Винагороди не отримував. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було.


6.1.1. Посада Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Форостяна Валентина Сергiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СО, 253747, 16.11.1999, Харківським ГУ РУ МВС України в м.Києві
6.1.4. Рік народження** 1958
6.1.5. Освіта** Національний транспортний університет
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 21
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "АТП-1", Головний бухгалтер.
6.1.8. Опис Працює головним бухгалтером ПАТ "АТП-1", м.Київ. Винагороди не отримувала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було.


6.1.1. Посада Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Панченко Анатолій Валерійович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН, 672072, 11.12.1997, Ленінградським РУ ГУ МВС України в м.Києві
6.1.4. Рік народження** 1972
6.1.5. Освіта** Український державний університет фізичного виховання і спорту.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 11
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор ТОВ "Стелларт"
6.1.8. Опис Рішення про призначення членом наглядової ради прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "АТП-1" 21.04.2012р. (протокол № 19 від 21.04.2012р.) Винагороди не отримував. Працює директором ТОВ "Стелларт" , м.Київ Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.


6.1.1. Посада Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лаврінчук Віталій Григорович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН, 260061, 13.08.1996, Залізничним РУГУ МВС України в м.Києві
6.1.4. Рік народження** 1964
6.1.5. Освіта** Київський педагогічний інститут
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 22
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор ТОВ "Старсіті"
6.1.8. Опис Рішення про призначення членом наглядової ради прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "АТП-1" 21.04.2012р.(протокол № 19 від 21.04.2012р.). Винагороди не отримував. Працює директором ТОВ "Старсіті", м.Київ Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.


6.1.1. Посада Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бондаренко Станіслав Вікторович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СМ, 653940, 20.10.2004, Вишгородським РВ ГУ МВС України в Київській області
6.1.4. Рік народження** 1972
6.1.5. Освіта** Національна академія внутрішніх справ України
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 12
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор ТОВ "Адвокатське бюро "Адлер і партнери".
6.1.8. Опис Рішення про призначення членом наглядової ради прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "АТП-1" 21.04.2012р (протокол № 19 від 21.04.2012р.). Винагороди не отримував. Працює директором ТОВ "Адвокатське бюро "Адлер і партнери", м.Київ. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.


6.1.1. Посада Голова Ревізійної комісії
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Марісова Ірина Вікторівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН, 143734, 06.06.1996, Дніпровським РУ ГУ МВС України вм.Києві
6.1.4. Рік народження** 1967
6.1.5. Освіта** Київський національний економічний університет
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 10
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний бухгалтер ТОВ "Стелларт"
6.1.8. Опис Рішення про призначення членом ревізійної комісії прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "АТП-1" 21.04.2012р. (протокол № 19 від 21.04.2012р.). Обрана Головою ревізійної комісії на засіданні ревізійної комісії (протокол №20120622-1 від 22.06.2012р.) Винагороди не отримувала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Працює головним бухгалтером ТОВ "Стелларт".


6.1.1. Посада Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гріншпон Михайло Петрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ТТ, 102004, 24.01.2012, Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києві
6.1.4. Рік народження** 1952
6.1.5. Освіта** Київський інженерно-будівельний інститут
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 33
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор ТОВ ""Менеджмент кадастрової системи"
6.1.8. Опис Рішення про призначення членом наглядової ради прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "АТП-1" 21.04.2012р. (протокол № 19 від 21.04.2012р.) Обраний Головою Наглядової ради на засіданні Наглядової ради ( протокол № 22062012-1 від 22.06.2012р.). Згідно рішення Загальних зборів 21.04.2012р. отримує винагороду на умовах цивільно-правового договору в розмірі 15 тис.грн. за календарний місяць. Працює директором ТОВ "Менеджмент кадастрової системи", м.Київ Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.


6.1.1. Посада Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Публічне акціонерне товариство "Холдингова компанія "Київміськбуд"
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, 23527052, д/н
6.1.4. Рік народження**  
6.1.5. Освіта** д/н
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**  
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**  
6.1.8. Опис Рішення про призначення членом Наглядової ради прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "АТП-1" 21.04.2012р.


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ДиректорДанiчев Василь МиколайовичСН, 091220, 02.04.1996, Жовтневим ГУ РУ МВС України в м.Києві01.01.1900000000
Головний бухгалтерФоростяна Валентина СергiївнаСО, 253747, 16.11.1999, Харківським ГУ РУ МВС України в м.Києві01.01.1900000000
Член Наглядової радиПанченко Анатолій ВалерійовичСН, 672072, 11.12.1997, Ленінградським РУ ГУ МВС України в м.Києві01.01.190060896515.4406608965000
Член Наглядової радиЛаврінчук Віталій ГригоровичСН, 260061, 13.08.1996, Залізничним РУГУ МВС України в м.Києві01.01.1900750.0019016675000
Член Наглядової радиБондаренко Станіслав ВікторовичСМ, 653940, 20.10.2004, Вишгородським РВ ГУ МВС України в Київській області01.01.190052369713.2786523697000
Голова Ревізійної комісіїМарісова Ірина ВікторівнаСН, 143734, 06.06.1996, Дніпровським РУ ГУ МВС України вм.Києві01.01.190050.000126775000
Голова Наглядової радиГріншпон Михайло ПетровичТТ, 102004, 24.01.2012, Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києві01.01.1900770.0019523777000
Член Наглядової радиПублічне акціонерне товариство "Холдингова компанія "Київміськбуд"д/н, 23527052, д/н01.01.19001183176301183176000
Усього 2315995 58.7231808 2315995 0 0 0