ПрАТ "АТП-1"

     
 

Річний звіт за 2012 рік

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Публічне акцiонерне товариство "Холдингова компанiя "Київмiськбуд"23527052Україна, м. Київ, Печерський, 01010, м.Київ, Суворова, 4/601.04.19991183176301183176000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Шабля Дмитро ВасильовичСН, 011729, 13.06.1995, Залізничним РУ ГУ МВС України в м.Києві01.01.190060896415.4406608964000
Панченко Анатолій ВалерійовичСН, 672072, 11.12.1997, Ленінградським РУ ГУ МВС України в м.Києві01.01.190060896515.4406608965000
Коренюк Артем МихайловичМЕ, 349499, 25.12.2003, Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києві01.01.190067510017.1175675100000
Бондаренко Станіслав ВікторовичСМ, 653940, 20.10.2004, Вишгородським РВ ГУ МВС України в Київській області01.01.190052369713.2786523697000
Усього 3599902 91.2773 3599902 0 0 0