ПрАТ "АТП-1"

     
 

Річний звіт за 2020 рік

3) Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Приватне акціонерне товариство "Холдингова компанія "Київміськбуд"23527052Київська область, Печерський, 01010, м.Київ, М.Омеляновича-Павленка, буд.4/6,30
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Фізичні особи в кількості 1489 особи70
Усього 100

___________

* Заповнювати не обов'язково.