ПрАТ "АТП-1"

     
 

Річний звіт за 2020 рік

Звіт керівництва (звіт про управління): перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3
Приватне акцiонерне товариство "Холдингова компанiя "Київмiськбуд"2352705230
Товариство з обмеженою відповідальністю "АВЕРЕНТ"417891408.5587
Товариство з обмеженою відповідальністю "КИЇВМІСЬКБУДЖИТЛО"398290429.9647
Товариство з обмеженою відповідальністю "МАВЕЛЕС"371933339.8848
Варавка Олександр Анатолійовичд/н8.553672
Сулига Денис Юрійовичд/н7.721251
Ярмоленко Інна Олександрівнад/н7.721251
Мартовицький Павло Олександровичд/н6.571659