ПрАТ "АТП-1"

     
 

Річний звіт за 2020 рік

Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах акціонерів

Загальна кількість акцій Кількість акцій з обмеженнями Підстава виникнення обмеження Дата виникнення обмеження
1 2 3 4
3943920248760д/накції, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента