ПрАТ "АТП-1"

     
 

Річний звіт за 2020 рік

XI Звіт керівництва (звіт про управління)

Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента Пошук інвестора та інвестицій для подальшого розвитку підприємства. Пошук на ринку вигідних пропозицій з метою участі у відповідних аукціонах та подальшого придбання активів, використання яких в господарський діяльності забезпечить товариству отримання додаткового прибутку. Модернізація виробничих потужностей для покращення якості надання послуг з ремонту та обслуговування автомобілів. Здійснення своєчасних поточних та капітальних ремонтів, проведення модернізації основних фондів підприємства. Оптимізація використання наявних приміщень, будівель та споруд, з метою отримання від них максимального прибутку. Забезпечення підвищення рівня загальної безпеки щодо перебування на території власних працівників, орендарів та ТМЦ і транспортних засобів, які їм належать (контроль та облік доступу орендарів та гостей, встановлення відповідних правил проїзду, поліпшення освітлення та встановлення системи відеонагляду). Вихід на прибутковість за результатами фінансово-господарської діяльності.
Інформація про розвиток емітента • Опис діяльності підприємства: Приватне акціонерне товариство «АТП-1» (далі за текстом – Товариство) було перейменоване з Публічного акціонерного товариства «АТП-1» внаслідок зміни типу товариства. Назва - Публічне акціонерне товариство «АТП-1» виникла внаслідок зміни типу та назви товариства з Відкритого акціонерного товариства «АТП-1», яке було затверджене рішенням загальних зборів акціонерів товариства Протокол № 18 від 16 квітня 2011 року. Відкрите акціонерне товариство «АТП-1» створене відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ВАТ "Київбудтранс" згідно з протоколом № 2 від 23.04.97 р. та Загальних зборів акціонерів ВАТ "АТП-1" згідно з протоколом №1 від 28.08.97р. шляхом реорганізації ВАТ "Київбудтранс". Засновниками Товариства є одна юридична особа – Холдінгова компанія „Київміськбуд” та 1489 фізичних осіб, що підписали установчий договір Відкритого акціонерного товариства „АТП-1”, зареєстрований 22.09.1997 р. Харківською районною державною адміністрацією м. Києва за № 03873. У зв’язку з приведенням діяльності у відповідність до Закону України “Про акціонерні товариства”, відкрите акціонерне товариство «АТП-1» змінило своє найменування на Приватне акціонерне товариство «АТП-1». Товариство здійснює діяльність відповідно до Законів України «Про акціонерні товариства», «Про депозитарну систему України», «Про міжнародне приватне право», Цивільного Кодексу України, Господарського кодексу України, інших чинних законодавчих актів України. Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи, які в установленому законом порядку набули право власності на акції Товариства і мають право володіти такими акціями згідно з чинним законодавством України. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку та розподіл його між учасниками Товариства. Для реалізації своєї мети Товариство здійснює наступні види діяльності: - здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів i вантажів автомобільним, повітряним, річковим, морським, залізничним транспортом; - надання транспортно-експедиційних послуг підприємствам i організаціям України незалежно від організаційно правової форми та форми власності, а також перевезення майна, людей в країни ближнього та дальнього зарубіжжя; - надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях зовнішньоторговельних i транзитних вантажів; - організація перевезень зовнішньоторговельних вантажів відповідними видами транспорту по територіях зарубіжних країн відповідно до умов контрактів, для чого Товариство може орендувати, будувати, експлуатувати різні будівлі, приміщення, шляхи сполучення, транспортні засоби i комунікації та інше майно, а також використовувати їх спільно з іншими суб’єктами господарської діяльності на договірних засадах; - поставка і реалізація оптом та в роздріб автомобілів, транспортних засобів різного класу вітчизняного та імпортного виробництва; - оптова та роздрібна торгівля запасними частинами для автомобілів, автомобільною косметикою, аксесуарами; - ремонт, технічне і сервісне обслуговування автомобільного транспорту, електромеханічного обладнання, будівельної, обчислювальної та іншої техніки i технічних засобів; - виготовлення спеціалізованого рухомого складу, нестандартного обладнання i товарів широкого вжитку; - створення центрів прокату, в тому числі автомототранспорту; - надання транспортно-експедиційних послуг українським i закордонним підприємствам, організаціям та приватним особам; - будівництво та експлуатація нових, а також експлуатація на комерційній основі вже діючих автозаправних станцій; - створення координацiйно-оперативної системи управління перевезеннями всіх видів вантажів у міжміських та міжнародних сполученнях на базі комп'ютерної техніки, єдиної системи зв'язку, програмного забезпечення i обслуговування банку даних; - пошук транспортно-експедиційних служб, автопідприємств у межах України i за кордоном, які здійснюють перевезення вантажів з метою координації їх роботи по своєчасній i якісній доставці вантажів; - надання послуг, пов'язаних з прийманням та передачею вантажів транспортним організаціям для перевезення, а також з накопиченням, сортуванням та комплектуванням вантажів; - створення терміналів (складських, перевантажувальних i розподільчих комплексів), митно-ліцензійних складів та інших видів діяльності з метою своєчасної доставки вантажів одержувачу; - вивчення кон'юнктури внутрішнього та зовнішнього ринку, розробка комерційних програм, пошук ділових партнерів з метою укладення комерційних контрактів купівлі або придбання в лізинг автомобілів, причепів, іншої техніки та обладнання, які відповідають міжнародним стандартам; - пошук інвесторів та проведення інвестиційної та лізингової діяльності, як однієї з умов підвищення технічного рівня Товариства, забезпечення допомоги підприємствам в одержанні та передачі лізингу автотранспорту, сільськогосподарської техніки, устаткування та інших основних засобів виробництва; - торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібної торгівлі та громадського харчування щодо реалізації продовольчих i непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів; - виробництво та реалізація, в тому числі через власну торгову мережу, на внутрішніх та зовнішніх ринках товарів народного споживання, будівельних матеріалів, сантехнічного обладнання з виконанням робіт по доставці, монтажу та налагодженню; - брокерські та дилерські послуги, проведення біржових операцій; - надання комерційних, посередницьких, маркетингових, консультаційних та інших видів послуг юридичним та фізичним особам; - агентування i фрахтування морського торговельного флоту; - посередницька діяльність з приватизаційними паперами; - міжнародні та міжміські поштові перевезення; - юридична діяльність; - діяльність пов'язана з реалізацією транспортних засобів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ; - надання послуг по обслуговуванню i ремонту транспортних засобів; - продаж паливно-мастильних матеріалів; - комерційна діяльність в галузі реклами, телерадіомовлення та кiнобiзнесу; - сплата за рахунок власних коштів будівництва i купівлі рухомого i нерухомого майна для своїх працівників та засновників; - передача права володіння майном своїм працівникам та засновникам; - благоустрій територій та споруд, будівельні та опоряджувальні роботи; - благодійна та спонсорська діяльність; - без валютний обмін товарів та послуг з вітчизняними та зарубіжними партнерами; - здійснення культурно-освітньої, редакційно-видавничої діяльності; - вивчення технологічного та організаційного рівня діючих підприємств в цілях впровадження нових видів виробів, передових технологічних процесів i методів управління; - вивчення кон’юнктури ринку товарів та послуг; - впровадження прогресивних інформаційних технологій, обладнання та послуг; - впровадження або продаж винаходів, ліцензій, патентів, ноу-хау, діяльності, відповідно до предмету діяльності, а також на замовлення; - організація охорони та безпеки вантажів, особистої охорони громадян, охорона об’єктів; - операції з цінними паперами; - організація та проведення аукціонів, виставок, ярмарків, конференцій; - наукова та виробнича діяльність в різноманітних галузях господарства; - лікувально-оздоровча, спортивно-виховна та загальноосвітня діяльність; - створення власної дослідно-експериментальної бази та організація виробництва науково-технічної, виробничої продукції та товарів народного споживання, а також створення власної торгової мережі для їх реалізації; - підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів по новій техніці; - організація i здійснення міжнародних перевезень; - здача в оренду рухомого та нерухомого майна. - Товариство має право здійснювати будь-які інші види діяльності не заборонені законодавством України, в порядку та межах встановлених законодавством. Організаційна структура підприємства: а) Апарат управління: - Директор; б) Технічна служба: - Головний інженер; -Директор департаменту виробничо-технічного забезпечення; - Майстер господарчого відділу; в) Відділ орендних відносин: - Начальник відділу; - Менеджер з маркетингу; г) Бухгалтерія: - Головний бухгалтер; - Бухгалтер; - Секретар; д) Водії автотранспортних засобів: - водій автотранспортних засобів; е) Працівники авторемонтної майстерні: - Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів; є) Працівники допоміжної служби: - Слюсар – електрик з ремонту електроустаткування; - Слюсар сантехнік; - Слюсар сантехнік; - Прибиральник виробничих приміщень. • Результати діяльності: У приватному акціонерному товаристві «АТП-1» станом на 31 грудня 2020 р. рахуються необоротні активи у розмірі 17 637,6 тис. грн., запаси у розмірі 1 096,0 тис. грн., дебіторська заборгованість у розмірі 6 491,9 тис. грн., поточні зобов’язання і забезпечення у розмірі 4 393,3 тис. грн. Основні засоби, первісна вартість яких 24 493,9 тис. грн. Загальна сума накопиченого зносу станом на 31 грудня 2020 р. становить 6930,8 тис. грн. і, відповідно, залишкова вартість основних засобів дорівнює 17 563,1тис. грн. На балансі підприємства рахуються нематеріальні активи, первісна вартість яких становить 106,1 тис. грн., накопичена амортизація 67,6 тис. грн., тому їх залишкова вартість дорівнює 38,5 тис. грн. Станом на 31 грудня 2020 р. рахуються відстрочені податкові витрати у розмірі 36 тис. грн. Виробничі запаси рахуються на балансі на суму 210 тис грн. за первісною вартістю, а саме: - виробничі запаси – 1 085,8тис. грн.; - паливо – 9,2 тис. грн.; - малоцінні та швидкозношувані предмети – 1 тис. грн. У ПрАТ «АТП-1» рахується дебіторська заборгованість – 6 491,9 тис. грн., у тому числі за товари, роботи, послуги – 942,0 тис. грн., за розрахунками з бюджетом – 1 386,20 тис грн., інша поточна дебіторська заборгованість – 4 163,7 тис. грн. Відображення дебіторської та кредиторської заборгованості у фінансовій звітності ПрАТ «АТП-1» повністю відповідає даним облікових регістрів бухгалтерського обліку і справедливо й достовірно відображає стан заборгованості товариства станом на 31 грудня 2020 р. відповідно до Національних стандартів бухгалтерського обліку. Станом на 31 грудня 2020 р. обсяг поточних зобов’язань становить 4 393,3 тис. грн., у тому числі: - кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 90,6 тис. грн.; - заборгованість з бюджетом – 742,1 тис. грн.; - у т.ч з податку на прибуток 740,8 тис. грн.; - заборгованість з оплати праці – 0 тис. грн.; - заборгованість за розрахунками з учасниками – 32 тис. грн..; - інші поточні зобов’язання –3 528,6 тис. грн. Розмір статутного капіталу станом на 01 січня 2020 р. та станом на 31 грудня 2020 р., зафіксований у статуті Товариства, відповідає розміру статутного капіталу, зазначеному у фінансовій звітності Товариства. Статутний капітал ПрАТ «АТП-1» поділено на прості імені акції у кількості 3943920 шт. номінальною вартістю 0,25 гривень кожна, загальна номінальна вартість яких складає 985 980 грн. (дев’ятсот вісімдесят п’ять тисяч дев’ятсот вісімдесят тисяч) гривень. Розмір та структура власного капіталу відображені у фінансовій звітності повно та достовірно, відповідно до Національних стандартів фінансової звітності. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2020 р. склав 21 478,2 тис. грн.. Інші операційні доходи склали 2 213,1 тис. грн., інші доходи – 16,6 тис. грн..., разом витрати -19 258,3 тис. грн. Отже, за звітний 2020 р. на ПрАТ «АТП-1» сформовано фінансовий результат до оподаткування 4449,6 тис.грн, податок на прибуток 740,8тис.грн, чистий прибуток відповідно розміром 3708,8тис. грн. Чистий прибуток на одну просту акцію станом на 31 грудня 2020 р. дорівнює 0,94038 грн. (3708,8 тис. грн. / 3943920 шт. акцій). • Ліквідність та зобов’язання: Показники фінансового стану Товариства (на дату Балансу) та у порівнянні з аналогічними показниками попереднього року характеризуються такими даними: Показники Фактичне значення Початок 2020 р. Фактичне значення Кінець 2020 р. 1 3 4 1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності 1,97 0,37 2. Коефіцієнт загальної ліквідності (або покриття) 4,61 6,30 3. Коефіцієнт фінансової стійкості (або автономії, або платоспроможності) 0,85 0,84 4. Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом (або фінансування, або структури капіталу) 0,20 0,21 Забезпечення станом на 31 грудня 2020 р. складають 428,2 тис. грн. У порівнянні з даними на початок звітного року дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги зменшилась на 484,4 тис. грн. (1426,4 тис. грн. – 942 тис. грн. = 484,4 тис. грн.) Поточні зобов’язання збільшились на 933,3 тис. грн. (4393,3 тис. грн. – 3460,0 тис. грн. = - 1 574 тис. грн.). • Екологічні аспекти: Метою підприємства також є раціональне використання водних ресурсів. Підприємство користується централізованим водопостачанням та водовідведенням. В свою чергу на підприємстві є також власна артезіанська свердловина. Здійснюються постійні заходи з модернізації внутрішньо будинкових систем водо постання. Щорічно здійснюється машинна прочистка каналізаційних систем підприємства. Раз в квартал відбувається очистка каналізаційних колодязів власними силами підприємством. Щоквартально підприємство робить хімічні аналізи скидів стічних вод в каналізацію м.Києва та невпинно стежить за дотриманням всіх законів, норм та правил в цьому напрямку. ПрАТ «АТП-1» вивозить відходи централізовано власними силами, з дотриманням всіх вимог, правил та чинного законодавства України. Підприємство стежить за нормами викидів забруднюючих речовин в атмосферу. Економне споживання електроенергії один з найважливіших критеріїв функціонування підприємства. Здійснюються комплексні заходи з закупівлею сучасного освітлюю чого обладнання для більшої економії споживання електроенергії. Постійно проводиться моніторинг за електричними мережами, їх обслуговування та поточний ремонт. Використані люмінесцентні лампи здаються на переробку згідно встановлених норм та правил з переробки відходів. • Соціальні аспекти та кадрова політика: Загальна кількість працівників на підприємстві 15 осіб, з них 6,7 % (одна особа) займають жінки на керівних посадах. За успішне й сумлінне виконання своїх трудових обов’язків, підвищення продуктивності праці, багаторічну бездоганну працю та інші досягнення в роботі, а також за виконання особливо важливих завдань, застосовуються такі заохочення: - оголошення подяки; - видача премії. Заохочення оголошуються наказом по підприємству і заносяться до трудових книжок працівників у відповідності з правилами їх ведення. При укладанні трудового договору працівник інформується під розписку про умови праці, наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, а також про його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства. Підприємство забезпечує згідно вимог законодавства: - рівні можливості працевлаштування; - повагу прав людини; - умови праці на робочому місці; - безпеку технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва; - стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником; - санітарно-побутові умови; - виконання у встановлені строки комплексних заходів по доведенню умов і безпеки праці працівників підприємства до нормативних вимог; - своєчасну видачу молока або інших рівноцінних харчових продуктів працівникам, зайнятим на роботах зі шкідливими умовами праці; - засоби індивідуального захисту працівникам; - за рахунок коштів підприємства прання, хімчистку, обезжирення, відновлення і ремонт спецодягу та інших засобі індивідуального захисту, утримання побутових приміщень відповідно до санітарних норм і правил гігієни. - працівникам, робота яких пов’язана із забрудненням - безкоштовне мило. - допомогу працівникам підприємства в медичному обслуговуванні в міру необхідності і наявних фінансових можливостей. - щорічний медичний огляд працівників підприємства, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці, в погодженні з медсанчастиною строки. • Дослідження та інновації. Дослідження на підприємстві в 2020 році не проводились. Інновації в цей проміжок часу не вводились. • Фінансові інвестиції. Фінансові інвестиції в 2020році не залучалися.
Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента Товариство, протягом звітного періоду не укладало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів
Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування Товариство, протягом звітного періоду не укладало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів
Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків Товариство, протягом звітного періоду не укладало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів
Посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент У товаристві відсутній власний Кодекс корпоративного управління. Товариство керується Статутом та чинним законодавством України.
Посилання на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати У товаристві відсутній власний Кодекс корпоративного управління. Товариство керується Статутом та чинним законодавством України. Практика корпоративного управління, понад визначені законодавством вимоги не застосовувалась. Відхилень від норм встановлених Статутом та чинним законодавством України протягом звітного періоду не було.
Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги Практика корпоративного управління, понад визначені законодавством вимоги не застосовувалась. Відхилень від норм встановлених Статутом та чинним законодавством України протягом звітного періоду не було.
У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій У товаристві відсутній власний Кодекс корпоративного управління. Товариство керується Статутом та чинним законодавством України. Практика корпоративного управління, понад визначені законодавством вимоги не застосовувалась. Відхилень від норм встановлених Статутом та чинним законодавством України протягом звітного періоду не було.
Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента Голова Наглядової Ради - Ададурова Олена Юріївна Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,003803%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 37,50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: до прийняття наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: не надана згода на розкриття цієї інформації Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 150 штук акцій. Рішення про обрання прийнято Наглядовою Радою від 09 серпня 2019 р. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу №09082019/1 засідання Наглядової Ради ПрАТ "АТП-1" від 09.08.2019 року. Член Наглядової Ради – Ткаченко Валерій Вікторович Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,005071%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 50,00грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: не надана згода на розкриття цієї інформації Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 200 штук акцій. Рішення про обрання прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів, що відбулися 17.07.2019 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "АТП-1" (протокол №29 від 17.07.2019) Член Наглядової Ради – Чернуха Володимир Олексійович Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,002535%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 25,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: не надана згода на розкриття цієї інформації. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 100 штук акцій. Рішення про обрання прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів, що відбулися 17.07.2019 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "АТП-1" (протокол №29 від 17.07.2019) Член Наглядової Ради – Борисова Людмила Олександрівна (представник акціонера ТОВ «КИЇВМІСЬКБУДЖИТЛО») Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 9,964705%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 98250,00грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Державне підприємство «Закордонмонтажспецбуд», Директор. Розмір пакета акцій емітента, які належать ТОВ "КИЇВМІСЬКБУДЖИТЛО": 393 000 акцій. Борисова Людмила Олександрівна є представником акціонера ТОВ "КИЇВМІСЬКБУДЖИТЛО" (код за ЄДРПОУ 39829042), що володіє 393000 простих іменних акцій ПРАТ "АТП-1". Рішення про обрання прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів, що відбулися 17.07.2019 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "АТП-1" (протокол №29 від 17.07.2019) Член Наглядової Ради - Катриченко Юрій Олексійович (представник акціонера ПрАТ «Київміськбуд») Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 30%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 295794,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: не надана згода на розкриття цієї інформації. Розмір пакета акцій емітента, які належать ПрАТ "ХК "Київміськбуд": 1183176 акцій. Катриченко Юрій Олексійович є представником акціонера Приватне акціонерне товариство "Холдингова компанія "Київміськбуд" ( ЄДРПОУ 23527052), що володіє 1183176 простих іменних акцій ПРАТ "АТП1". Рішення про обрання прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів, що відбулися 17.07.2019 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "АТП-1" (протокол №29 від 17.07.2019)
Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства визначено, що Директор Товариства призначається Наглядовою радою, Наглядова рада - Загальними зборами акціонерів Товариства шляхом кумулятивного голосування.
Повноваження посадових осіб емітента До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України та Статутом, а також питань, переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». До виключної компетенції Наглядової ради належить: • затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; • підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та включення (або не включення ) пропозицій акціонерів до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; • прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів Товариства; • прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; • прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; • прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; • затвердження ринкової вартості майна Товариства у випадках передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; • обрання Директора та прийняття рішення про припинення його повноважень; • затвердження умов контракту, який може укладатися з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди; • прийняття рішення про відсторонення Директора та обрання особи, тимчасово виконуючої обов’язки Директора; • обрання Реєстраційної комісії; • обрання тимчасової лічильної комісії; • обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; • визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів; • визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів; • прийняття рішення про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; • вирішення питань пов’язаних із злиттям, приєднанням, поділом, виділом або перетворенням Товариства згідно з Законом України "Про акціонерні товариства"; • прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; • визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; • обрання оцінювача майна Товариства, та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; • прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; • надсилання оферти акціонерам, у випадках встановлених чинним законодавством України; • внесення пропозиції щодо умов оплати праці посадових осіб Товариства, його філій, представництв; • прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності Директора Товариства та інших посадових осіб Товариства окрім Голови та членів наглядової ради Товариства. Виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Директор, який діє одноосібно та обирається Наглядовою радою на термін до переобрання. У своїй діяльності Директор підзвітний та підконтрольний Загальним зборам та Наглядовій раді. Директор подає на затвердження Загальним зборам щорічний звіт про свою діяльність. Директор діє від імені Товариства в межах, встановлених Статутом і законодавством. Директор вирішує всі питання діяльності Товариства (включно з тими, вирішення яких було делеговане Директору за рішенням інших органів Товариства), крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Будь-які вимоги та інші звернення до Директора, що стосуються реалізації ним своєї компетенції, мають бути викладені в письмовій формі і засвідчені належним чином. В межах компетенції Директор: • затверджує поточні плани господарської діяльності Товариства; • визначає цінову політику на продукцію та послуги Товариства; • визначає інвестиційну політику зі створення філій, дочірніх підприємств, юридичних осіб, заснованих Товариством; • здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю філій, дочірніх підприємств, юридичних осіб, заснованих Товариством; • організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності; • затверджує щорічний кошторис, штатний розклад та посадові оклади співробітників, приймає на роботу та звільняє з роботи співробітників Товариства, вживає заходи заохочення та накладає стягнення; • укладає та підписує колективний договір з трудовим колективом Товариства; • надає на затвердження Загальним зборам річний звіт та баланс Товариства; • без довіреності здійснює дії від імені Товариства, представляє його у всіх установах, підприємствах та організаціях. З тих питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів вчиняє дії на підставі відповідного рішення Загальних зборів; • підписує від імені Товариства будь-які угоди та вчиняє правочини, в межах наданих повноважень; • відкриває рахунки в установах банків та є розпорядником коштів по всім рахункам Товариства з правом першого підпису; • видає доручення на здійснення дій від імені Товариства, у тому числі на підставі відповідного рішення Загальних зборів чи Наглядової ради Товариства; • видає накази, розпорядження та вказівки стосовно діяльності Товариства, обов’язкові для всіх працівників Товариства, приймає рішення про притягнення працівників Товариства до дисциплінарної відповідальності; • здійснює керівництво роботою внутрішніх структурних підрозділів, забезпечує виконання покладених на них завдань; • вирішує питання підбору, розстановки, підготовки та перепідготовки кадрів; • зобов’язаний протягом 5 днів з моменту отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати Наглядовій раді проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості; • приймає рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, не перевищує 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. • здійснює інші дії, спрямовані на досягнення мети Товариства, в межах його компетенції.
Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління Ми виконали узгоджені з вами і перелічені далі процедури стосовно аудиторської послуги щодо оцінки Річного звіту керівництва за 2020 рік. Наше завдання виконане згідно з Міжнародними стандартами аудиту, і, зокрема, Міжнародного стандарту супутніх послуг 4400 «Завдання з виконання узгоджених процедур стосовно фінансової інформації», який застосовується до завдань з узгоджених процедур. Процедури виконано винятково з метою надання вам допомоги в оцінці Річного звіту керівництва за 2020 рік й підсумовано так: 1. Ми визначили відповідність форми та структури Звіту керівництва нормативній базі. 2. Ми встановили достовірність даних фінансової інформації, наведеної у Звіті керівництва за 2020 рік даним річної фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «АТП - 1», складеної за результатами діяльності у 2020 році. 3. Ми визначили відповідність нефінансової інформації, наведеної у Звіті керівництва за 2020 рік даним юридичної, управлінської інформації щодо діяльності Приватного акціонерного товариства «АТП - 1» у 2020 році. Ми наводимо далі наші результати: 1. Стосовно пункту 1 ми виявили, що Звіт керівництва за 2020 рік складений згідно вимог чинного законодавства, а саме Закону України «Про бухгалтерський обліку та фінансову звітність» № 996-XIV та Наказу Міністерства фінансів України № 982 від 07.12.2018 р. «Про затвердження Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління», Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» (Статті 401). За формою та структурою Звіт керівництва за 2020 рік відповідає вимогам чинного законодавства та повною мірою відображає потреби користувачів у наданій інформації. 2. Стосовно пункту 2 ми порівняли дані фінансової інформації щодо діяльності Приватного акціонерного товариства «АТП - 1» у 2020 році з даними річної фінансової звітності. Нами встановлено, що інформація про результати діяльності Приватного акціонерного товариства «АТП - 1» у 2020 році, показники ліквідності та зобов’язань, дані щодо відсутності фінансових інвестицій, фінансування досліджень та інновацій є достовірною та відображає реальний стан діяльності товариства. 3. За пунктом 3 нами було вивчено нефінансову, юридичну та управлінську інформацію, яка засвідчила відповідність наведених даних стосовно перспектив подальшого розвитку емітента, інформації про розвиток Приватного акціонерного товариства «АТП - 1» у 2020 році та інших складових політики управління товариством реальному стану справ, документації товариства. Зауваження викликає відсутність окремих елементів системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента товариства, які, на нашу думку потребують впровадження на рівні затверджених документів про внутрішній контроль, контрольні заходи, моніторинг відповідно до реалізації функції контролю в ході управління на Приватному акціонерному товаристві «АТП - 1». Однак дане зауваження не носить всеохоплюючого характеру, адже в Звіті наведено, що товариство використовує наявні інструменти контролю. Оскільки зазначені вище процедури не є аудитом або оглядом, проведеним до Міжнародного стандарту супутніх послуг 4400 «Завдання з виконання узгоджених процедур стосовно фінансової інформації», ми висловлюємо впевненість стосовно висновків за даною аудиторською послугою. За умов проведення додаткових процедур, аудиту або огляду фінансових звітів згідно Міжнародними стандартами аудиту або Міжнародними стандартами завдань з огляду (або відповідними національними стандартами чи практиками) нашу увагу могли б привернути інші питання, які ми повідомили б Вами. Наш звіт надається винятково з метою, зазначеною в першому параграфі цього звіту. Звіт призначений для Вас і не повинен використовуватися в будь-яких інших цілях та надаватись будь-яким іншим сторонам. Цей звіт стосується лише інформації, зазначеної вище, і не поширюється на будь-які фінансові звіти Приватного акціонерного товариства «АТП - 1» у цілому.